„Intrumi Euroopa tarbijate maksearuanne 2022“ on avaldatud. 

Lisateave ›

Euroopa tarbijate maksearuanne 2021

Intrumi uuring, milles osales üle 24 000 tarbija 24 Euroopa riigis, näitas tarbijate suhtumist maksmisse ja finantsolukorda.

Euroopa tarbijate maksearuanne 2021

Intrumi iga-aastasest uuringust, mis viidi läbi 24 Euroopa riigis, selgus, et pandeemia mõjutab tarbijate maksejõulisust. Eestlaste majanduslik kindlustatus on aga lätlaste ja leedulaste ning Euroopa ja Põhjamaade keskmiste näitajatega võrreldes kõrgem.

Loe rohkem>>


“Kriis on põhjustanud Euroopas suurema finantsilise polariseerituse, mõjutades ebaühtlaselt riike ja demograafilisi rühmi.”

Intrumi Baltikumi tegevdirektor Ilva Valeika

Euroopa tarbijate maksearuanne 2021