„Intrumi Euroopa tarbijate maksearuanne 2022“ on avaldatud. 

Lisateave ›

Andmetega seotud rikkumine

Intrum vastutab meie poolt töödeldavate isikuandmete nõuetekohase ja proportsionaalse turvalisuse tagamise eest ning peab teatama rikkumisest järelevalveasutusele, mis tõenäoliselt ei tekita järelevalveasutustele individuaalsete õiguste ja vabaduste ohtu.

Kui rikkumise tagajärjel on tõenäoline, et tekib suur oht füüsiliste isikute õigustele ja vabadustele, peame põhjendamatu viivituseta teavitama ka asjaomast andmesubjekti. Et aidata meil neid olulisi kohustusi täita, julgustame teid teavitama meid igast andmetega seotud rikkumisest, millest te teadlikud olete, kasutades seda vorm.

Andmetega seotud rikkumisest teavitamine

Full address
– püüdke anda nii palju teavet kui võimalik
Muu rikkumisega seotud teave, millest peaksime olema teadlikud