„Intrumi Euroopa tarbijate maksearuanne 2022“ on avaldatud. 

Lisateave ›

Jätkusuutlikkus on Intrumi äritegevuse keskmes

Jätkusuutlikkus

Jätkusuutlikkus on Intrumi äritegevuse keskmes. Me edendame inimeste, ettevõtete ja ühiskonna jätkusuutlikkust.

Intrumi jätkusuutlikkuse alased jõupingutused tulenevad meie eesmärgist: näidata teed elujõulise majanduse suunas. Me teeme seda, aidates üksikisikutel vabaneda võlgadest, pakkudes nõu ja tuge finantsküsimustes ning aidates ettevõtetel saada tasu müüdud kaupade ja teenuste eest. Meie töötajad on osa meie suuremast eesmärgist ja mängivad iga päev finantsökosüsteemi jaoks olulist rolli.

Mängides juhtivat rolli  krediidihaldussektoris, oleme igapäevaselt kontaktis sadade tuhandete võlgades olevate inimestega. Meie kohus on kohelda kõiki eetiliselt, empaatiliselt ja lugupidavalt, luues sellega standardi meie tööstusharu jaoks.

“Meie jätkusuutlikkuse eesmärgid on tugevalt seotud Intrumi äristrateegiaga ja sellega, kuidas me oma huvigruppidele väärtust loome.”

Andrés Rubio, Intrumi tegevjuht ja president

Keskenduge kliendi teekonnale

Krediidihaldus on kliendi teekonna strateegiline osa. Meie eetiline kohtlemine tähendab, et Teie kliendid on kindlates kätes.

Digitaalsed ja personaalsed lahendused

Tehnoloogia- ja andmepõhine lähenemine: kliendile orienteeritud ettevõte, mis on lihtne, skaleeritav, digitaalne ja orgaaniliselt kasvav.

Panustamine usaldusväärsesse majandusse

Tagame, et arved meie klientidele on tasutud ja nende klientidel on raha-asjad heas korras, nii et mõlemad saaksid täiel määral osaleda ühiskonnas.


Alustage protsessi, et saada meie kliendiks

Me toetame teid kogu protsessi vältel