„Intrumi Euroopa tarbijate maksearuanne 2022“ on avaldatud. 

Lisateave ›

Eesmärk, missioon ja vision

Eesmärk

Meie eesmärk on näidata teed usaldusväärse elujõulise majanduse suunas nii üksikisikute, ettevõtete kui ka ühiskonna jaoks tervikuna.

Meie kliendid kasutavad meie krediidihaldusteenuseid, et maksed laekuks õigeaegselt:, see võimaldab neil investeerida, värvata töötajaid ja kasvatada oma ettevõtteid. Nende esindajatena aitame rahalistes raskustes olevaid üksikisikuid, leides nende vajadustele ja olukorrale kohandatud sobivad ja jätkusuutlikud makselahendused. See parandab nende elukvaliteeti, võimaldades neil keskenduda oma unistustele ja eesmärkidele. Meie töötajad saavad võimaluse areneda, nende tegudel on mõju ning majandus ja ühiskond tervikuna õitsevad.


Missioon

Me aitame ettevõtetel õitseda, hoolitsedes nende klientide eest.

Intrumi makselahenduste ning krediidi- ja inkassoteenuste abil aitame ettevõtetel saada oma kaupade ja teenuste eest tasu. Me teenindame umbes 80 000 ettevõtet ja suhtleme päevas üle 250 000 kliendiga. Meie eesmärk on luua ühist väärtust ettevõtjatele ja ühiskonnale, kes saavad kasu sellest, et arved ettevõtetele saavad õigeaegselt tasutud ja kodanikud pääsevad võlgadest. Me näeme end partneritena ettevõtete, valitsuste ja teiste sidusrühmade jaoks elujõulise majanduse loomisel.


Visioon

Olla usaldusväärne ja lugupeetud kõigi krediidipakkujate ja krediidisaajate jaoks

Intrumis on meie kliendid ja meie klientide kliendid meile võrdselt olulised. Me teame, et eetiline käitumine ja inimeste õiglane kohtlemine võib muuta nende elu. Ainult siis kui lahenduste leidmiseks teeme koostööd inimestega, saame tagada, et ettevõtete ja muude organisatsioonide rahad laekuvad ja ühiskond saab õitseda. Lisaks seaduste ja määruste järgimisele juhindume oma väärtustest. Me elame ja hingame neis, püüdes kõiges, mida teeme, vastata kõrgeimatele standarditele.


Alustage protsessi, et saada meie kliendiks

Me toetame teid kogu protsessi vältel