„Intrumi Euroopa tarbijate maksearuanne 2022“ on avaldatud. 

Lisateave ›
Intrumi uuring: Eesti naised on meestega võrreldesrahaliselt haavatavamad, kuid rohkem distsiplineeritud

Intrumi uuring: Eesti naised on meestega võrreldesrahaliselt haavatavamad, kuid rohkem distsiplineeritud

Rahvusvahelise naistepäeva eel, mis on 8. märtsil, osutab Intrumi Euroopa tarbijamaksete aruanne, et Eesti naised on rahaliselt haavatavamad, kuid rohkem distsiplineeritud kui mehed. Uuring, mis vaatles Eesti meeste ja naiste finantsharjumusi ja -käitumist, tõi välja mõned olulised erinevused kahe soo suhtumises rahasjadesse.

Meie uuring näitab, et kuigi Eesti naised laenavad suurema tõenäosusega raha igapäevaste kulutuste katmiseks, on nad ka arvete õigeaegse maksmise osas distsiplineeritumad. See rõhutab kindla krediidihaldusstrateegia olulisust, eriti kui tegemist on inimestega, kellel võivad olla rahalised raskused.
Intrum Balticsi tegevdirektor Ilva Valeika

Uuringu järgi ei laena 51% Eesti meestest oma igakuiste kulutuste rahastamiseks raha, naistest ütles sama vaid 37%. Vaatamata suurema tõenäosusega raha laenamisele säästavad 72% naistest ja 70% meestest raha iga kuu.

Raha säästmise osas on mehed taas tugevamal positsioonil. Kui Eestis säästab nii mees- kui naissoost vastajatest 19% kuus alla 5 protsendi oma palgast, siis naistest vaid 13% (võrreldes 17% meestega) säästab üle 20 protsendi. Mehi on rohkem ka nende seas, kes ütlevad, et pärast kõigi majapidamisarvete, sh üüri, eluasemelaenu, kommunaalmaksete või laenu- ja krediitkaardi tagasimaksete tasumist jääb neil alles üle 50 protsendi kuupalgast (sedasi vasta 37% Eesti meestest ja 30%. naistest).

Intrumi küsitlusest selgus ka, et naised on distsiplineeritumad arvete õigeaegse maksmise osas – 85% Eesti naistest ja 84% meestest ütlesid, et on viimase 12 kuu jooksul tasunud kõik arved õigeaegselt. Nende hulgas, kes ei ole õigel ajal tasunud rohkem kui ühte arvet, kirjeldas 70% naistest seda kui ühekordset sündmust, kusjuures vähem kui pooled (48%) meestest väitsid sama. Seega tunnistab õigeaegselt arveid maksmata jätnud eestlaste seas 52% meestest ja vaid 30% naistest, et tasumata jätmine on regulaarne.

Need leiud annavad väärtuslikku infot Eesti naiste ees seisvatest rahalistest väljakutsetest ja sellest, kuidas saame aidata neid suurema rahalise kindlustunde saavutamisel," ütles Ilva Valeika ning lisas, et kuigi Eesti meeste ja naiste suhtumises rahasse on erinevusi, võivad kõik paremast finantskirjaoskusest ja haridusest kasu saada. "Õigete tööriistade ja toega võib igaüks saavutada finantsstabiilsuse ja edu.
Intrum Balticsi tegevdirektor Ilva Valeika