„Intrumi Euroopa tarbijate maksearuanne 2022“ on avaldatud. 

Lisateave ›
Intrumi uuring: Eesti tarbijate ülevaade oma lühiajalisest laenamisest on halvenenud

Intrumi uuring: Eesti tarbijate ülevaade oma lühiajalisest laenamisest on halvenenud

Intrumi Euroopa tarbijamaksete aruande järgi on Eesti tarbijate lühiajaliste laenude ülevaade sarnane mujal Euroopas valitseva trendiga. Aruande põhjal on 21% Eesti vastanutest oma krediitkaardi ja lühiajaliste laenude osas halvem ülevaade kui 12 kuud tagasi, mis on oluline kasv eelmise aasta 7%-ga võrreldes. Aruanne rõhutab ka tarbijate rahandusele avalduva makromajandusliku surve püsimist, kuna paljud on oma võlgade ja finantsolukorra pärast murelikud.

Intrumi Baltikumi tegevdirektor Ilva Valeika kommenteeris tulemusi järgmiselt: "Kuigi teadmistes peitub jõud, on viiendikul uuringus osalenud Euroopa elanikest halvem ülevaade oma lühiajalistest krediitkaardi- ja laenuvõtmistest kui 12 kuud tagasi." Eestis on see arv üsnagi sama (21 protsenti). Küllaga on see näitaja võrreldes aastataguse ajaga järsult tõusnud (7 protsenti) ja on praegu veidi kõrgem kui Leedus (17 protsenti) ja Lätis (19 protsenti).

Vaatamata laenamise nähtavuse halvenemisele, selgub aruandest, et nende Eesti tarbijate arv, kes on kaotanud ülevaate oma kulutustest, on jäänud samale tasemele (8%). See viitab sellele, et kuigi finantshäired on laialt levinud, harivad tarbijad end ja piiravad oma kulutusi, et valmistuda raskemateks aegadeks.

Mõned Eesti vastajad on aga endiselt oma rahaasjade osas pead liiva alla peitmas. 7% vastanutest märkis, et nad ei taha teada, kui palju raha nad kokku võlgu on. See näitajarõhutab finantshariduse ja -teadlikkuse olulisust, kuigi see jääb palju alla 15% Euroopa keskmisele

Aruande tulemused näitavad, et tarbijate rahaasjadele avaldub jätkuvalt tugev makromajanduslik surve ning paljud muretsevad oma võlgade ja rahalise olukorra pärast. Siiski on lootustandev märgata, et mõned tarbijad astuvad samme enda harimiseks ja kulutuste piiramiseks. Me julgustame kõiki tarbijaid otsima nõu, kui nad on võlgadega hädas ja võtma vastu otsuseid oma rahaasjade vastutustundlikuks haldamiseks.
märgib Ilva Valeika
Contact person

Linda Hakima

Baltikumi brändi ja kommunikatsiooni direktor

linda.hakima@intrum.com