„Intrumi Euroopa tarbijate maksearuanne 2022“ on avaldatud. 

Lisateave ›

Uuring: kolmveerandi Euroopa ettevõtete arvates sõltub majanduse taastumine suuresti vaktsineerimisest

Euroopa ettevõtete arvates sõltub majanduse taastumine suurel määral Covid-19 vastu vaktsineerimisest, selgub Intrumi iga-aastasest Euroopa maksearuandest. Tänavu kevadel toimunud uuringus ütles 73% Euroopa ettevõtetest, et vaktsiinidel on positiivne mõju nende äritegevusele. VKEd on selles osas optimistlikumad kui suuremad ettevõtted.

Küsitletud ettevõtetest ütles 23%, et vaktsineerimisel on nende äritegevusele „väga positiivne“ mõju, 50% arvates on see mõju „üsna positiivne“. Ainult 6% ütles, et Covid-19 vaktsiinid ei mõjuta nende äritulemusi.

Eriti riigid, kus tähtis roll on turismil ning ulatuslikul kaupade ja inimeste piiriülesel liikumisel, loodavad väga, et vaktsineerimine aitab majandusel taastuda. Piirkondlikud erinevused suhtumises ei ole Euroopa mastaabis märkimisväärsed ja võime rääkida ettevõtete üsna üksmeelsest toetusest vaktsineerimisele. Ka Eesti ettevõtjad mõistavad, et Covid-19 järjekordne laine tähendaks täiendavaid piiranguid, mis halvendaks tõsiselt paljude ettevõtete finantsolukorda, tuues kaasa maksevõime probleemid ja tööjõu vähendamise.
Intrumi Baltikumi tegevdirektor Ilva Valeika

Kõige rohkem usuvad vaktsiinide kasutuselevõtu "väga positiivsesse“ mõjusse Hollandi ja Hispaania ettevõtted, vastavalt 28% ja 27%. Baltikumis on samal arvamusel kõige sagedamini Läti ettevõtted (23%), järgnevad Eesti (20%) ja Leedu (18%). Kõige vähem optimistlikud on selles kategoorias Austria ja Ungari ettevõtted – vastavalt 15% ja 17%.