„Intrumi Euroopa tarbijate maksearuanne 2022“ on avaldatud. 

Lisateave ›

Uuring: vaatamata hoiuste kasvule ei ole Eesti inimesed oma säästuvõimega rahul

Eesti eraisikute hoiused kasvasid Eesti Panga andmetel aastaga ligi 17 protsenti, ulatudes märtsi lõpuks 9,8 miljardi euroni. Tänase rahvusvahelise perepäeva puhul Intrumi avaldatud uuringutulemused näitavad siiski, et Eesti inimestest üle kahe kolmandiku ei ole oma säästuvõimega rahul. Euroopas keskmiselt on lapsevanemad oma säästuvõimega vähem rahul kui lasteta inimesed, samas kui Eestis ja teistes Balti riikides on kahe rühma vahe üks väiksemaid.

Intrumi andmetel mõistab Covid-19 kriisi tõttu 35% Eesti tarbijaid, et stressivabaks eluks ei ole nende rahalised vahendid piisavad ning seda tunnetavad veidi rohkem lapsevanemad (37%) kui lasteta inimesed (34%). Ehkki uus olukord on motiveerinud eestlasi pere huvides rohkem säästma, pole enamik endiselt rahul summadega, mida nad saavad kõrvale panna.

Intrumi uuringu põhjal ei olnud 61% Euroopa lapsevanematest rahul oma säästuvõimega, kuid lasteta inimestest oli samal arvamusel 53%. Seda võib seletada Covid-19 kriisist tuleneva majandusliku ebavõrdsuse süvenemisega, mis on pannud osa elanikkonnast suurema rahalise pinge alla ning teinud perekonnad haavatavamaks.

Rumeenia lapsevanematest ei olnud 80% rahul summadega, mida nad võiks kõrvale panna, ning tabeli tippu kuuluvad ka Kreeka (78%), Eesti ja Poola (mõlemad 69%) ning Soome (67%). Lasteta perede seas on rahulolematus suurim Kreekas (77%) ja Rumeenias (72%) ning viiendal kohal on Eesti (64%).

Juba teist aastat vältab ülemaailmne tervisekriis, millega kaasnevad finantsmõjud ja iga pere tegeleb sellega omal moel, et kindlustada majanduslikku olukorda. Suurem soov säästa on antud tingimustes positiivne trend. Kui sellega kaasneb Eesti tarbijate finantskirjaoskuse tunduv paranemine, võib see tagada perede rahalise heaolu ja vältida tarbetuid võlgu ja rahalisi raskusi.
Intrumi Baltikumi tegevdirektori Ilva Valeika

Intrumi uuringu kohaselt on Euroopas keskmiselt kolmveerand elanikkonnast võtnud laste soovide täitmiseks laenu või kulutanud läbi oma krediitkaardilimiidi – kõige rohkem Prantsusmaal (87% vastanutest), Itaalias (84%) ja Rumeenias (83%). Balti riikides esineb sellist käitumist kõige vähem: Leedus on 45%, Lätis 54% ning Eestis 57% vastanutest kombanud laste nimel oma rahalisi piire. Eestis on 37%  vanemate sõnul juhtunud see üks kord, kuid 20% sõnul toimus seda rohkem.


Contact person

Linda Hakima

Baltikumi brändi ja kommunikatsiooni direktor

linda.hakima@intrum.com