Krediidikorraldusteenused

Intrum aitab teil ennetada debitoorsete võlgnevuste tekkimist ning hinnata kui suures mahus krediiti müüa. Teostame ka ettevõtete monitooringut.

Krediidiseire

Teie ettevõte saab olla ainult nii turvaline, kui seda on teie klientide äritegevus. Arvete tasumata jätmine või maksetega hilinemine klientide poolt võib oluliselt mõjutada teie ettevõtet. Seetõttu on oluline jälgida oma klientide äritegevuse tulemuslikkust, et vältida arvete tasumata jätmise võimalust tulevikus.

Intrum jälgib teie klientide äritegevuse tulemuslikkust ja krediidilepinguid, et tuvastada muudatusi, mis võivad mõjutada tulevast maksekäitumist ja krediidiriski. Kõiki muudatusi jälgitakse ja võrreldakse vastavalt kindlaks määratud juhistele. Muutuste ilmnemisel aitame teil kasutusele võtta vajalikke meetmeid (ettemaksed, tõhusam teabevoog jne), et  vältida debitoorsete võlgnevuste tekkimise riski.

  • Konkurentsitult parim kogemus maksekäitumise analüüsimisel
  • Üleeuroopalised ja üleilmsed seirevõimalused
  • Krediidiseire tehnikad, mis vähendavad riski teie ettevõttele kohustusi mittetäitvate klientide poolt.

Tundke oma klienti

Kasutades krediidiseiret olete ennetav ja vähendate debitoorsete võlgnevuste tekkimise riski, mis on kasulik nii teile kui ka teie kliendile.

 

Krediidilimiidi hinnang

Otsus, kui suures mahus valitud ettevõttele krediiti müüa  avaldab olulist mõju teie ettevõtte rahavoole ja kasumlikkusele. Õige otsuse tegemine vähendab teie riski ja aitab muuta iga kliendisuhte kasumlikuks.

Edukas krediidiriski hindamine põhineb teadmiste, informatsiooni ja  arusaamise kombinatsioonil. Intrum pakub krediidiotsuste platvormi, mis põhineb Euroopa kõige põhjalikematel andmebaasidel ning keerukatel analüütilistel ja hindamistööriistadel. Pakume teile üksikasjalikke soovitusi, kas anda konkreetsele inimesele või ettevõttele krediiti või pakkuda neile alternatiivseid makselahendusi. Meie krediidiotsuste teenus aitab teil vältida debitoorsete võlgnevuste tekkimise riski.

  • Põhjalik hindamisprotsess keerukate analüüside ja hindamismeetoditega
  • Konkurentsitu esindatus Euroopas ja krediiditeabe andmebaas
  • Ajakohane teave, tõhus ja turvaline krediidihindamine

 

Tõhus krediidpoliitika on ettevõtte edu võti

Õiged krediidiotsused aitavad kasvatada käivet maandades samal ajal riske ning säilitada usaldusväärsed kliendisuhted. Meie eesmärk on tagada teie suurem müük väiksema riskiga.

 

Krediidihinnang

Kui saaksite tegeleda ainult oma atraktiivsete ja elujõuliste klientidega, kasutaksite oma müügiressursse tõhusamalt. Intrumi ülevaade olemasolevate ja potentsiaalsete klientide maksekäitumistest  aitab teil seda teha.

Meie krediidikorraldusteenused aitavad teil hoida oma olemasolevate ja potentsiaalsete klientide andmebaase ajakohaste ning asjakohastena. Pakutav teave valitakse mitmest andmeallikast ning see sisaldab nii positiivset kui ka negatiivset maksekäitumist. See võimaldab kasutada krediidihaldusprotsessis keerukaid punktisüsteeme ja krediidistrateegiaid, sealhulgas kliendispetsiifilisi krediidimenetlusi ja tõhusamat turundustegevust.

  • Siseriiklik krediiditeave, füüsilisest isikust ettevõtjad ja kolmanda osapoole pakkujad
  • Analüüsimiseks vajalikud parimad statistilised tööriistad ja IT võimekus
  • Teie kliendiandmebaaside hoidmine ajakohaste ja asjakohastena

 

Tõhus krediidipoliitika on ettevõtte edu võti

Ajakohane ja asjakohane ülevaade oma klientide maksekäitumise ja krediidiriski kohta võimaldab teil rakendada erinevaid kasumit suurendavaid krediidihaldusstrateegiaid, sealhulgas tõhusamat turustamist.