Sissenõudmine

Tuginedes meie teadmistele ja kogemusetele aitab Intrum teie tasumata arved sisse nõuda, seejuures kliendisuhteid kahjustamata.

Meie keskendume võlgade sissenõudmisele, et teie saaksite keskenduda oma põhitegevusele

Usume, et olenemata sellest, kas olete suurettevõte, kes töötab telekommunikatsiooni, finantsteenuste või kommunaalteenuste valdkonnas või  väikeettevõte, peaksite keskenduma sellele, mida te kõige paremini oskate ja mitte muretsema maksete laekumise pärast. Hilinenud maksete range ja järjekindla haldamisega aitab Intrum teil kiirendada maksete laekumist ja vähendada laekumata nõuete mahtu. Nii saate keskenduda oma ettevõtte põhitegevusele.

Sissenõudmine

Edukas äritegevus sõltub prognoositavatest rahavoogudest ja headest kliendisuhetest. Kui teie kliendid ei maksa õigeaegselt, tegeleb Intrum võla sissenõudmisega,  seejuures kliendisuhteid kahjustamata.

Ajalooga, mis viib tagasi 1898. aastasse, on Intrum vaieldamatu turuliider krediidihalduse valdkonnas, omades konkurentsitult kõige laialdasemat kogemust klientide makseprotsesside haldamisel ja jälgimisel.

Veebipõhise kliendiprogrammi, IntrumWeb, kaudu on meil täielik ülevaade teie ettevõtte võlgnevustest ja maksete staatusest. Olukorras, kus läbirääkimised ebaõnnestuvad ning võlgnikuga positiivset lahendust ei saavutata saab Intrum teid aidata ka kohtumenetluses.

 • Parimad jälgimisprotsessid ja maksehalduse lahendused
 • Intrum on esindatud 24 riigis ning lisaks on meil agentettevõtted 180 riigis
 • Kliendisuhete kaitsmine ja austamine

 

Rahvusvaheline sissenõudmine

Kui teie ettevõttel on kliente  kõikjal maailmas, võib makse kättesaamine, eriti makse õigeaegne kättesaamine, osutuda keeruliseks  ülesandeks.  Tähtis  ei ole millises riigis asub teie võlgnik, Intrum aitab lahendada nõudeid kõikjal maailmas.

24 kontorit ja üleilmset partnerite võrgustikku omav Intrum pakub võlgade sissenõudmise teenust 180 riigis. Kohalike esinduste abil on meil  teadmised võlgniku asukohariigist, mis tagab ka arvete õigeaegse tasumise. Me teame, kuidas teie klientidele läheneda, olenemata keelest või ajavööndist, ning me  võtame arvesse kohalikke tavasid ja seadusandlust. Kasutame ajakohaseid  andmeid, et pakkuda  krediidikorraldusteenuseid, meeldetuletus- ja sissenõudeteenuseid.

 • Laiahaardeline rahvusvaheline võrgustik, mis hõlmab 180 riiki
 • Tugev ja tunnustatud kaubamärk kiirendab maksete tasumist
 • Kohalik esindatus ja  teadmised kohaliku riigi eripärade kohta

Sujuv makseprotsess edendab müüki

Maksete õigeaegse laekumise tagamine võib osutuda raskeks, kui tegevus väljub oma riigi piiridest. Kasutades Intrumi teadmisi rahvsuvahelisest sissenõudmisest, võite säästa aega, raha ja jõupingutusi, sisenedes ettevõttega uutele turgudele väiksema riskiga.

 

Võlgnevuste järelvalve

Hilinenud maksed või makseviivitused avaldavad survet teie ettevõttele ja põhjustavad tarbetuid kulusid. Usaldades võlgnevuste järelvalve ja sissenõudmise Intrumile, saate keskenduda oma põhitegevusele.

Selle asemel, et võlg maha kanda, võib Intrum võla jälgimise protsessi üle võtta. Hoiame teie kliendiga ühendust ja nõuame kogu võlgnevuse sisse. Intrumil on võlahalduses konkurentsitult suurimad kogemused ja pädevus. Meie jälgimissüsteem võimaldab meil võtta  kasutusele õiged meetmed, et tagada kogu võla lõplik tasumine, seejuures kahjustamata teie kliendisuhteid.

 • Intrumi pädevus ja kogemused inkassoteenuste pakkumisel tagavad kiiremad maksed
 • Säästame teie aega ja raha, mis kuluks haldusele
 • Meie tugev ja hinnatud maine tähendab seda, et Intrum aitab teil kiirendada võlgade kättesaamist

 

Nõuete ostmine

Isegi kui olete loobunud ja nõude maha kandnud, võib sellel siiski väärtus olla  ning te saate rahavoogu suurendada. Intrum  ostab teie ettevõtte nõuded, mis parandab koheselt teie rahavoogu ja aitab ka teie klienti.

Võlgnevuse sissenõudmine mittemaksvalt kliendilt on sageli kulukam kui nõude enda väärtus. Intrum on valmis nõudeid ostma protsendina selle nimiväärtusest, kusjuures makstav protsent sõltub nõude kvaliteedist. Meie maksame teile kohe ning  seejärel hakkame ise võlga sisse nõudma, kasutades oma kogemusi ja mastaabisäästu.

Tavaliselt saab sellest kasu ka võlgades olev pool, sest Intrum saab pakkuda individuaalseid maksegraafikuid, mis on kohandatud vastavalt konkreetse tarbija maksevõimekusele. Intrum ostab nõudeid igas suuruses ettevõtetelt, sealhulgas krediidiasutustelt, era- ja riigiettevõtetelt ning valitsusasutustelt.

 • Müües ära nõuded, saate kiiresti suurendada oma käibevahendeid
 • Tänu uutele maksevõimalustele saab kasu ka võlgades olev osapool
 • Teie vähendate probleemsetest võlgadest tulenevaid kahjusid