„Intrumi Euroopa maksearuanne 2022“ on avaldatud. Loe lähemalt>>>

Sissenõudmine

Intrum tegeleb tasumata arvetega professionaalselt, kliendisuhteid kahjustamata.

Meie keskendume võlgade sissenõudmisele, et teie saaksite keskenduda oma põhitegevusele

Olenemata sellest, kas olete suur või väike ettevõte, peaksite keskenduma sellele, mida te kõige paremini oskate ja mitte kulutama lisaks aega ületähtaegsete arvete haldamisele. Hilinenud maksete range ja järjekindla haldamisega aitab Intrum teil kiirendada maksete laekumist ja vähendada rahalist kahju. Nii saate keskenduda oma ettevõtte põhitegevusele.

Sissenõudmine

Edukas äritegevus sõltub muuhulgas headest kliendisuhetest. Kui teie kliendid ei maksa õigeaegselt, aitab Intrum võlgade  sissenõudmisega, professionaalse inkassoteenusega,kliendisuhteid kahjustamata.

Veebipõhise kliendiprogrammi IntrumWeb kaudu on teil  täielik ülevaade teie ettevõtte võlgnevustest ja maksete staatusest. Olukorras, kus läbirääkimised ebaõnnestuvad ning võlgnikuga positiivset lahendust ei saavutata, nõustab Intrum teid ka edasises kohtumenetluses.

  •  Intrum on esindatud 24 Euroopa riigis ning lisaks on meil esindajad 160 riigis

Rahvusvaheline sissenõudmine

Kui teie ettevõttel on kliente  kõikjal maailmas, võib makse õigeaegne kättesaamine osutuda keeruliseks  ülesandeks.  Intrum aitab lahendada nõudeid kõikjal maailmas.

24 kontorit Euroopas ja üleilmsete partnerite võrgustikku omav Intrum pakub rahvusvahelist inkasso teenust enam kui 160 riigis. Kohalike esinduste abil on meil  spetsiifilised teadmised võlgniku asukohariigist, mis aitab kaasa ka arvete õigeaegsele tasumisele. Me teame, kuidas teie klientidele läheneda, olenemata keelest või ajavööndist, ning me  võtame arvesse kohalikke tavasid ja seadusandlust.

  • Laiahaardeline rahvusvaheline võrgustik, mis hõlmab enam kui 160 riiki

  • Tugev ja tunnustatud kaubamärk kiirendab maksete tasumist

  •  Kohalik esindatus ja  teadmised asukohariigi eripärade kohta

Sujuv makseprotsess edendab müüki

Maksete õigeaegse laekumise tagamine võib osutuda raskeks, kui tegevus väljub oma riigi piiridest. Kasutades Intrumi teadmisi rahvusvahelisest sissenõudmisest, võite säästa palju raha ja siseneda uutele turgudele väiksema riskiga.

Võlgnevuste järelvalve

Hilinenud maksed või makseviivitused põhjustavad teie ettevõttele tarbetuid kulusid. Usaldades võlgnevuste järelvalve ja sissenõudmise Intrumile, saate keskenduda oma põhitegevusele.

Intrum võib ka juba mahakantud võla jälgimise protsessi üle võtta. Hoiame teie kliendiga ühendust ja nõuame võimalusel siiski kogu võlgnevuse sisse. Intrumil on võlahalduses suur kogemusja pädevus. Meie jälgimissüsteem võimaldab meil võtta  kasutusele erinevaid meetmed, et aidata kaasa kogu võla lõplikule tasumisele.

  • Intrumi pädevus ja kogemused inkasso teenuste pakkumisel tagavad kiiremad laekumised

  • Säästame teie aega ja raha, mis kuluks võlgnevuste haldusele

  • Meie tugev maine kiirendab võlgade kättesaamist

Nõuete ostmine

Isegi kui olete loobunud ja nõude maha kandnud, võib sellel siiski väärtus olla  ning te saate rahavoogu suurendada.

Võlgnevuse sissenõudmine on sageli kulukam kui nõude enda väärtus. Intrum on valmis nõudeid ostma protsendina selle nimiväärtusest, kusjuures makstav protsent sõltub nõude kvaliteedist. Meie maksame teile ostmisel ning  seejärel hakkame ise võlga sisse nõudma. Tuleb siiski arvestada, et ostame ainult suuremahulisi portfelle, mitte üksiknõudeid.

Ostmisest saab kasu ka võlgnik, sest Intrum saab pakkuda individuaalseid maksegraafikuid, mis on kohandatud vastavalt konkreetse võlgniku maksevõimele. Intrum ostab nõudeid igas suuruses ettevõtetelt, sealhulgas krediidiasutustelt, era- ja riigiettevõtetelt ning valitsusasutustelt.

  • Müües ära ületähtaegsed või lootusetud nõuded, saate kiiresti suurendada oma käibevahendeid

  • Tänu uutele maksevõimalustele saab kasu ka võlgnik

  • Vähenevad probleemsetest võlgadest tulenevad kahjud