„Intrumi Euroopa tarbijate maksearuanne 2022“ on avaldatud. 

Lisateave ›

7 nõuannet ettevõtetele võlgade tagasisaamiseks

Kaupade ja teenuste eest tasu saamine on jätkusuutliku ettevõtluse keskmes. Meie Intrumis juhime teed usaldusväärse majanduse poole, aidates oma klientidel saada oma teenuste ja kaupade eest tasu õigeaegselt.

Halbade võlgade ja makseviivituste tõttu võivad tekkida koondamised, likviidsusprobleemid ja pankrot. Äärmuslikel juhtudel võivad need isegi tekitada omanikele ja juhtidele isikliku vastutuse. Seepärast on oluline muuta võlgade tagasisaamine prioriteediks - ja seda mitte ainult kriisi ajal.

Tegelikkus on see, et vaid vähesed ettevõtted saavad vältida halbu võlgasid, kuid ennetamine on alati parem kui ravi. Olenemata sellest, kui suur või väike on teie ettevõte, peaksite kehtestama ja rakendama meetmeid, et vähendada tasumata võlgade riski. See suurendab tõhusate sissenõudmisalgatuste võimalust. Kokkuvõttes aitab see kaasa ärile, kuna välditakse hilinenud maksete tagaajamisega seotud probleeme ja kulusid ning hoitakse kokku sellele kuluvat aega ja vaeva.

Siin on seitse asja, mida saate teha maksete laekumise lihtsustamiseks...

Olge valmis pidama läbirääkimisi võla üle

Olles paindlik ja realistlik, saate vältida vaidlusi ja suurendada tõenäosust, et teile makstakse. Vajaduse korral võib sõlmida viivise- või osamaksekava. Pidage alati meeles, et tuleb jälgida maksetähtaegadest kinnipidamist.

Hoidke dokumendid korras

Kogu suhtlus - nii kirjalik kui ka suuline - seoses nõuete ja maksetaotlustega peab olema selge, täpne ja üksikasjalik. Oluline on, et te suudaksite esitada vajalikud dokumendid juhul, kui asi läheb võlgade sissenõudmismenetlusse või jõuab kohtusse.

Õppige oma vigadest

Vältige sama vea kahekordset tegemist, pöörates tähelepanu kaubavahetuse seadusandlikele tingimustele. Tehke praktilisi parandusi, näiteks nõudke makseid kohe, kasutage krediidikontrolli ja hinnake pidevalt ümber arveldusprotsessi.

Küsige varakult professionaalset abi

Kui teie kirjad ja telefonikõned ei too kaasa makseid, peaksite võimalikult varakult pöörduma oma võlanõuetega professionaalse krediidihalduspartneri poole. Inkassofirma on spetsialiseerunud maksetrendidele ja võlgade sissenõudmise protsessidele, mis tähendab, et makse laekub sageli kiiremini. See annab teile aega keskenduda oma põhitegevusele.

Järgige alati kohalikke seadusi

Veenduge, et järgite meeldetuletamise ja võlgade sissenõudmise protsessi suhtes kehtivaid õigusnõudeid, näiteks tähtaegade, kulude ja tasude osas.

Ärge kunagi muutuge isiklikuks

Ähvardused ja hirmutamine on ebaseaduslikud ja võivad kaasa tuua teie vastutusele võtmise. Ärge laske emotsioonidel end segada. Kui töötate inimestega konstruktiivselt, on suurem tõenäosus, et maksmine saavutatakse.

Olge võlgnetava summa osas realistlik

Spetsialistide, näiteks advokaatide kasutamise kulud on sageli ebaproportsionaalselt suured võrreldes võlgnetava summaga. Selle asemel, et pöörduda nõude eest otse kohtusse, võib olla ökonoomne viia makse esmalt läbi kohtuvälise võlgade sissenõudmise protsessi.