„Intrumi Euroopa tarbijate maksearuanne 2022“ on avaldatud. 

Lisateave ›

Kuidas valida inkassoteenuse partnerit

Inkassoteenuse pakkuja saab tagada kiiremad laekumised, aga ta saab ka muul viisil panustada sinu ettevõttesse. Vaata üle oma vajadused ja mõtle, kuidas sinu inkassoteenuse pakkuja saab sind aidata nende saavutamisel.

Aeg on raha

Kui kiiresti saab inkassoteenuse partner makseid sisse nõuda? See sõltub nõude suurusest ja keerukusest ning sellest, kas esineb vaidlusi. Samuti võivad mõjutada toode, võlaarve liik ja kliendi geograafiline asukoht.

Lõppkokkuvõttes on nõude sissenõudmine seda lihtsam, mida rohkem teavet saate esitada võlgniku kohta. Mainekas inkassobüroo suudab anda ülevaate, kui palju päevi keskmiselt kulub juhtumi lahendamiseks.

Andmetöötlus

See kuidas ettevõtted käitlevad klientide isikuandmeid, on alati olnud oluline, ning GDPRiga on andmete käitlemise ja neile juurdepääsu suhtes kehtestatud veelgi rangemad nõuded. Iga inkassofirma peaks olema võimeline dokumenteerima, kuidas nad teie klientide andmeid kasutavad. See teave peaks olema kõigile kättesaadav - ja soovitavalt nende veebisaidil.

Mõned inkassofirmad pakuvad iseteenindusportaali, kus teie klient saab näha ülevaadet ja oma võlaarve seisu, ilma et ta peaks otse inkassofirmaga ühendust võtma. Selline platvorm peaks olema kasutajasõbralik ja hõlpsasti kasutatav.

Digitaliseerimine ja andmepõhised lahendused

Kaaluge, millist väärtust saab inkassopartner pakkuda lisateenuste ja andmete kasutamise osas. Enamikul inkassofirmadel on suur hulk andmeid, kuid kuidas nad neid kasutavad? Kas nad näiteks arendavad konkreetseid tooteid või kasutavad andmeid klientide segmenteerimiseks? Andmete hea kasutamine tähendab, et teie partner mõistab turutrende ja seda, kuidas kohandada klientidega suhtlemist vastavalt sellele.

Kliendid ootavad üha enam ka digitaalseid võimalusi suhtlemiseks ja maksmiseks. Kui leiate partneri, kes on investeerinud nendesse tehnoloogiatesse, parandab see teie klientide kogemust.

Vaadake kogu väärtusahelat

On oluline, et te tunneksite, et teie klientide eest hoolitsetakse hästi. Seepärast peaksite võla sissenõudmisega tegelevalt ettevõttelt küsima, milliseid vahendeid nad kasutavad teie nõuete sissenõudmiseks ja klientide rahulolu mõõtmiseks ning milliseid samme soovitavad nad teil teha teie enda krediidihalduse protsessis.

Vaadake kogu väärtusahelat, mida inkassofirma pakub. Lahendusmäär, krediidiaeg, maksevõimalused ja kliendikogemus on kõik tegurid, mis mõjutavad otseselt lõpptulemust ja vähendavad kahjumit.

Millised on teie vajadused?

Igal ettevõttel on erinevad vajadused. Oluline on kaaluda oma vajadusi,  võttes arvesse juhtumite mahtu ja tüüpi ning mõelda, millises etapis abi vajate. Te võite vajada abi meeldetuletuskirjade saatmisel võlgnevuste varases etapis või võib-olla vajate õiguslikke lahendusi hilisemas inkassoteenuse protsessis. Kui teil on partner, kes suudab pakkuda teenuseid kõigis krediidiprotsessi etappides, saate olla ülimalt paindlik.