„Intrumi Euroopa tarbijate maksearuanne 2022“ on avaldatud. 

Lisateave ›

Õigusteenused

Oleme valmis pakkuma klientidele kohtuvaidlustes esindamise teenust. Kohtuvaidlust on lihtne algatada võttes aluseks otsustusmaatriksi või kliendi soovi. Korraldame riigilõivude tasumise ja vajadusel tagasitaotlemise, esitame kohtule avaldusi, vajadusel täiendame andmeid ning kohtulahendid saadame täitmisele usaldusväärsetele kohtutäituritele.

Vähendage oma äriga seotud riske

Kohalike tavadega kursis olemine

Teie kliendiandmebaaside ajakohastamine

Tugev ja tunnustatud kaubamärk


Seadusandlusest kaugemale - rohkem kui nõuetele vastavus

Intrumi inkassotegevuse nurgakivideks on nõuetele vastavus ja eetiline kliendikäsitlus. Me investeerime märkimisväärselt tehnoloogiasse, protsessidesse ja inimestesse, et tagada tarbijate ja klientide jaoks parimad tulemused.

 

Loe rohkem>>


Vaadake, kuidas me saame teid ja Teie organisatsiooni aidata

Töötage koos meiega