„Intrumi Euroopa tarbijate maksearuanne 2022“ on avaldatud. 

Lisateave ›

Seadusandlusest kaugemale - rohkem kui nõuetele vastavus

Intrumi inkassotegevuse nurgakivideks on nõuetele vastavus ja eetiline kliendikäsitlus. Me investeerime märkimisväärselt tehnoloogiasse, protsessidesse ja inimestesse, et tagada tarbijate ja klientide jaoks parimad tulemused.

Intrum usub, et hea klienditeenindus läheb kaugemale nõuete täitmisest ja õigusaktidest. Töötame kõvasti selle nimel, et meie klientide kliendid saaksid parima võimaliku kogemuse. Siin on mõned põhjused, miks peaksite meiega koostööd tegema.

Tööstuse kõrgeim Net Promoter Score

Meie pideva täiustamise kultuur hõlmab regulaarset sõltumatut hindamist. Meil on Investor in Customers Gold akrediteering ja meile on 2021. aastal omistatud NPS-skoor +59, mis on kõrgeim näitaja, mis on saavutatud kogu tööstusharus.

Mitmekanalilised kliendikogemuse uuringud

Need on seotud töötajate individuaalse tulemuslikkusega ja võimaldavad meil pidevalt hinnata klientidele pakutava teenuse taset ja seda raporteerida. Samuti on need tulevaste algatuste ja paranduste käivitajateks.

Igakuised kliendiküsitluse aruanded

Me jagame oma klientidega igakuiselt neid aruandeid, mis sisaldavad väljastatud küsitluste mahtu, täitmismäärasid, saavutatud tulemusi ja mis tahes anekdootilist tagasisidet.

Investeeringud kõneanalüüsi

See annab olulise kindluse, et kõnesid käsitletakse nõuetekohaselt, ja toimib kaitsevahendina klientide kehva käitumise vastu. Kõiki kõnesid hinnatakse mitmete sisemiselt loodud päringute alusel, keskendudes regulatiivsetele, seadusandlikele ja kliendinõuetele. Alates loomisest on see protsess olnud sihipärase juhendamise ja tagasiside kaudu muutuste peamine edasiviiv jõud, mille tulemuseks on järjepidevalt kõrged klienditagasiside tulemused.

Digitaalsed lahendused

Maailmas, kus on üha suurem nõudlus ööpäevaringsete digitaalsete lahenduste järele, võimaldab meie kliendiportaal klientidel end ise teenindada, kasutades samal ajal kõiki kõnekeskuses välja töötatud funktsioone. Kliendid saavad tasuda oma võlgnevusi, täita täieliku tulude ja kulude hindamise ning teha sobivaid pakkumisi tagasimaksetele.

Reaalajas toimuv teave ja uuendused

Klientide iseteenindusportaal pakub sujuvat kliendikogemust, kuna täidetud plaanid, tagasimaksed või taskukohasuse hinnangud täidetakse automaatselt iga 30 minuti järel. Portaal on täielikult integreeritud Intrumi inkassoteenuse platvormiga ja seda saab varajaste võlgnevustega klientide jaoks märgistada.

Õigusaktid ja uuendused

Intrumis oleme kirglikud TCF-i põhimõtete edendamisel kõigil tasanditel. Selleks, et tagada, et nõuetele vastavus oleks kogu ettevõttes juurutatud, arusaadav ja edendatav, korraldame igakuiseid nõuetele vastavuse koolitusi kõigile kolleegidele. Parimate tavade rakendamiseks arutatakse õigusaktidega seotud uuendusi ja muid võtmeteemasid. Sellele igakuisele koolitusele lisandub Intrumi vastavuskontrolli uudiskiri, et tagada, et kogu ettevõte oleks teadlik peamistest regulatiivsetest järeldustest ja huvipakkuvatest valdkondadest.