„Intrumi Euroopa tarbijate maksearuanne 2022“ on avaldatud. 

Lisateave ›

VKEde laenude sissenõudmine - kuus väljakutset, millega pangad silmitsi seisavad

Enneolematu ulatusega laenude andmine väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele, et hoida neid pandeemia ajal vee peal, on jätnud pankadele märkimisväärse väljakutse tagasimaksete osas.

Maailm näeb tänapäeval välja väga erinev, võrreldes vaid mõne aasta taguse ajaga. Ülemaailmne pandeemia ja ebastabiilne poliitiline keskkond on häirinud Euroopa majandust ja maksemaastikku, mõjutades igas suuruses ettevõtteid. Eriti haavatavad nõudluse ja pakkumise muutuste suhtes VKEd, kes sõltuvad tervest likviidsusest, et täita oma võlakohustusi.

Laenuandjad kogu Euroopas peavad tagama väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele (VKEdele) laenatud vahendite tõhusa ja tundliku tagasinõudmise. Pandeemia tõttu on suur osa sellest laenust tagatud riigigarantiiga, mis tähendab, et kaalul on riigi raha.

Millised on peamised väljakutsed, millega pangad silmitsi seisavad?

Ressursid:

Paljud pangad ei olnud valmis suuremahulisteks võlgade sissenõudmisteks. Lähiminevikus on VKEde makseviivitused olnud väikesed. Selle tulemusel ei ole paljudel laenuandjatel võimekust tegeleda viivislaenude kasvava mahuga. Skaleerimist on raske saavutada, sest see nõuab täiendavat spetsialiseerunud personali ja investeeringuid.

Tehnoloogia:

Vanad süsteemid võivad raskendada pankade jaoks tõhusat võlgade sissenõudmist ja tänapäevaste parimate standardite järgimiseks on vaja märkimisväärseid investeeringuid. Suurte mahtude puhul pakub tipptasemel tehnoloogia ja digitaalne inkassoteenus märkimisväärset eelist tõhususe, klienditeekonna ja kasumlikkuse seisukohast.

Tähelepanu kõrvalejuhtimine:

Juhtkonna aeg, IT- ja organisatsioonilised ressursid peaksid olema suunatud uute klientide võitmisele ja olemasolevate klientide säilitamisele. Edukuse saavutamiseks peavad pangad keskenduma oma tooteinnovatsioonile, digitaliseerimisele ja kulutõhususe programmidele oma põhitegevuses, mitte tegelema võlgade sissenõudmise ja tagasiküsimisega.

Kogused:

Sõltuvalt majanduse taastumise kiirusest ja ülemaailmse tervishoiukriisi keerdkäikudest võivad viivislaenude tasemed oluliselt varieeruda. Nii või teisiti on VKEde laenude maht selline, et isegi väike makseviivituse määr kujutab endast märkimisväärset väljakutset tagasinõudmises.

Bilanss:

Kui neid probleeme ei lahendata nõuetekohaselt, mõjutavad need panga bilanssi lühikeses ja keskpikas perspektiivis. Investeeringud spetsialiseerunud tööjõudu, andmetesse, süsteemidesse ja analüüsidesse nõuaksid samuti ümberkorraldusi, kui haripunkt on läbitud. Varasemad kogemused näitavad, et kasutades allhankena spetsialiseerunud teenusepakkujat  suureneb võlgade sissenõudmiste määr vähemalt 10 % - see on pikema aja vältel oluline erinevus tuludes.

Kliendikogemus:

Pangad vajavad kõrge kvalifikatsiooniga spetsialiste ja protsesse, et käsitleda igas olukorras olevaid ettevõtteid - alates hädas olevatest klientidest kuni jalule tõusvate klientideni ja teisteni, kes püüavad vältida tagasimaksmist. Mitmesugused digitaalsed võimalused ja kliendikeskne lähenemine on eetilisest ja mainekujunduslikust seisukohast olulised.

Kõige tähtsam on, et pangad ja nende partnerid kohandaksid lahendusi konkreetsetele asjaoludele - see on parim viis tagada suurem tagasinõudmine ja pakkuda positiivset kliendikogemust.
Stanislav Krasnodemskyi, Intrumi M&A direktor

Mida saate teha riskide vähendamiseks?

Kõik need probleemid mõjutavad negatiivselt kasumlikkust, kui nendega ei tegeleta. Oluline on, et pankadel oleksid oskuslikud partnerid, kes saavad aidata neil kujundada individuaalsetele portfellidele sobivaid lahendusi. Euroopa juhtiva krediidihaldusettevõttena on Intrum üks peamisi VKEde laenude teenindajaid.

Me oleme valmis toetama panku, et leida lahendusi nende.