„Intrumi Euroopa tarbijate maksearuanne 2022“ on avaldatud. 

Lisateave ›

Võlanõuete ostmine

Teie võlanõuetel võib väärtus säilida ka pärast seda, kui olete neist juba loobunud ja lootusetute võlgadena maha kandnud. Nõuete aktiivne ja planeeritud müük on ettevõtte krediidihalduse võtmeosa, mille abil saab parandada rahavoogude prognoositavust ja muuta krediidikahjud rahavoogudeks.

Meie portfelli-investeeringute meeskond on spetsialiseerunud erinevat tüüpi viivislaenude ostmisele, sealhulgas tagatistega laenud.

Meilt saad abi oma nõuete müügiprotsessis. Ostame nõudeid igat tüüpi ja suurusega ettevõtetelt, näiteks krediidiasutustelt, era- ja avalikõiguslikelt ettevõtetelt ning riigiasutustelt.

Tõhustage rahavooge

Individuaalsed maksekokkulepped

Vähendage kahjumit

Vabastage ressursse


Korduma kippuvad küsimused

KKK - Võlanõuete ostmine | Intrum

Kuidas toimub võlanõuete ostmine?

Sageli on laekumata summade sissenõudmiseks tehtavad kultused suuremad, kui võlanõue ise.

Intrum hindab võlanõuete portfelli kvaliteeti, vaadates nõuete arvu, vanust, saldot ja varasemaid laekumisi ning teeb tulenevalt eeltoodud andmetest teile protsentuaalse hinnapakkumise nõuete väärtusest.

Intrum tasub teile nõuete ostuhinna ja edasi toimub suhtlus võlgnikuga vastavalt meie kompetentsile.

Millal saab võlanõudeid müüa?

Igal ajal. Me kohandume teie strateegiaga. Intrum ostab võlanõudeid kõigis etappides, alates nõuetest, mille tähtaeg ei ole veel saabunud kuni vanemate ja maha kantud nõueteni välja. Teie saate otsustada, mis on teie ettevõtte jaoks kõige mõistlikum.

Milline on mõju meie klientidele?

Võlanõuete müügist saavad kasu ka teie kliendid, sest Intrum saab pakkuda individuaalseid maksekokkuleppeid, mis on kohandatud vastavalt teie kliendi maksevõimele, võimaldades neil lihtsamalt võlgadest vabaneda.

Teie klientide kaastundlik ja õiglane kohtlemine on meie äritegevuse lahutamatu osa, mille tulemuseks on maksekokkulepete rikkumiste madal määr ja rahulolevad kliendid.

Milliseid võlanõudeid te ostate?

Me oleme huvitatud erinevatest võlanõuete portfellidest. Intrumil on laialdased kogemused pangandus-, finants- ja kommunaalteenuste, telekommunikatsiooni, postimüügi ja e-kaubanduse võlanõuetega. Lisaks ostame kinnisvara ja muu varaga tagatud laene kogu Euroopas.

Ühekordne müük või tulevikunõuete müük?

Lisaks tähtaja ületanud nõuete portfellide müügile on paljud meie kliendid huvitatud tulevikunõuete müügitehingutest (forward flow), kus Intrum ostab kokkulepitud tingimustele vastavad ning teatud etappi jõudnud võlanõuded. See annab teile kindlustunde laekuva rahavoo osas, samuti hoiab kokku teie aja- ja ressursikulu.

Intrumi üle-euroopaline esindatus kui ka võimekus osta eriliigilisi  võlanõudeid tagab, et saame pakkuda teile sobivaima lahenduse, olgu siis tegemist ainult võlanõuete portfellide ostmisega või lisaks ka teiste teenuste, näiteks võlanõuete sissenõudmise, osutamisega. Lisateabe saamiseks palun võtke meiega ühendust.

Oma portfelli müümine - õige partneri valimine

Sissenõudmata võlgade portfelli müümisel on oluline valida partner, kes tagab teie maine kaitse ja töötab koos teie klientidega nende finantsprobleemide lahendamiseks.

 

Loe rohkem>>


Alustage protsessi, et saada meie kliendiks

Me toetame teid kogu protsessi vältel