„Intrumi Euroopa maksearuanne 2022“ on avaldatud. Loe lähemalt>>>

Suuname teie kliendid tagasi säästva tarbimise juurde

Inimeste aitamine nende rahaasjade haldamisel on meie töö ja on seda olnud üle 100 aasta. Töötades ausalt ja kindlameelselt, on meie eesmärk klientide toimimissuutlikkuse taastamine, sest võla tasumine toob head nii majandusele üldiselt kui ka inimestele endile.

 

Me räägime inimestega

Me räägime noore üliõpilasega, kes unustas maksta arve ja juurdleb selle üle, kuidas oma kõiki tasumata võlgu ära maksta. Me räägime eaka paariga, kellel on maksmata arveid ja aitame neil panna paika prioriteedid, mida esimesena tasuda tuleb. Me räägime töötu üksikemaga, kes ei tea, kuidas ots otsaga kokku tulla. See on meie töö. Iga päev.

Meil on kogu Euroopas üle 8000 kolleegi, kes räägivad inimestega krediidiväärtusahela erinevates etappides. Enne ja pärast maksetähtaega. See on meie eriala, millega oleme tegelenud juba üle 100 aasta. Kuid kuidas saame aidata klientidel paremini maksta, kui iga kliendi olukord on erinev? Sukeldume sügavale oma laiaulatuslikku andmebaasi ja näeme arvude taga inimesi, klientide isiksusi. Teades, kes nad on ja kuidas nad mõtlevad, saame pakkuda neile paremat klienditeenindust ja suunata neid tagasi säästva tarbimise juurde.

Taastame klientide suutlikkuse

Inimeste suunamine säästva tarbimise poole tähendab meie klientide jaoks elukvaliteedi paranemist, prognoositavaid makseid ja õiglasemale kaubandusele tuginevat ühiskonda. Meie kohustus seisneb meie klientide toimimissuutlikkuse taastamises ning meie klientide ja nende klientide aitamises, eesmärgiga püsida krediidijoone plusspoolel.

Kuidas see toimib:

Kui kohtume ühekordsete klientidega, kes moodustavad tegelikult 17% meie kliendibaasist, teame, et nad ei ole kunagi varem inkassofirmaga kokku puutunud. Nad võivad olla stressis, hirmunud ja võib-olla pisut segaduses, mõistmata, mida nendeni jõudnud nõudekiri tegelikult tähendab. Meie personal on saanud spetsiaalse väljaõppe sellise kliendi aitamiseks ning neil on vahendid usaldusväärse ja avatud dialoogi loomiseks. Nad oskavad kliendi õigele teele suunata, et aidata tal oma probleem lahendada ja saada uuesti meie kliendi kasumlikuks koostööpartneriks.

Seega on meie klientide ja meie enda edukuse võti maksekiiruse ja -ulatuse tasakaalustamine ning kliendirahulolu. Ja see, millisel viisil me aitame, mõjutab otseselt seda, kuidas me ettevõttena edu saavutame. Kui oleme liiga karmid, kahjustub kliendirahulolu ja kliendisuhe. Kui me oleme liiga pehmed, langeb maksekiirus ja -ulatus. Õigel määral hoolivust ja professionaalsust rakendades taastame edukalt veel ühe kliendi

Meie teenused

Kui kliendid pöörduvad oma probleemiga meie poole, siis me teame juba, et nad vajavad oma raha kiiresti ja usaldusväärses kontekstis. Samuti on oluline tõsisasi, et nad soovivad, et nende klient tuleks nende juurde hiljem tagasi, ja nad teavad, et meie saame sellega hakkama. Vähendame voolavust ja taastame kliendid. Intrumis ollakse uhked oma eetilise tegevuse üle ning selle üle, kuidas me püüame lakkamatult oma valdkonda uuendada ja tegevust tõhustada.