European Consumer Payment Report 2017

2017 m. „European Consumer Payment Report“ Uuring annab ülevaate Euroopa tarbijate arvamusest oma rahandusliku seisundi kohta ja on seega baromeeter Euroopa majanduslikust olukorrast tarbija seisukohast vaadatuna.

2017 m. „European Consumer Payment Report“ Uuring põhineb küsitlusel, mis viidi ellu üheaegselt 24 Euroopa riigis 2017. aasta septembris ja milles osales 24 401 tarbijat. Selle uuringu eesmärk on saada ülevaade Euroopa tarbijate igapäevaelust, nende kulutustest ja suutlikkusest hallata igakuiselt oma majapidamise rahaasju. Küsitlust täiendab ülevaade tarbijate käitumisest, mille Intrum on krediidihaldustööstuses enam kui 90 aastaga omandanud.