The European Payment Report 2018

Euroopa maksearuanne kirjeldab hilinenud maksete mõju Euroopa ettevõtete arengule ning kasvule. Aruande tulemuste põhjal mõistame paremini, kuidas näevad Euroopa ettevõtted maksekäitumist oma riigis.

Euroopa maksearuanne põhineb iga-aastasel veebruari ja märtsi vahel samaaegselt 29 Euroopa riigis läbi viidaval uuringul. Oleme sellesse aruandesse kaasanud andmeid tuhandetelt ettevõtetelt üle Euroopa, et saada ülevaade Euroopa äride maksekäitumistest ja finantsseisunditest.

Aruandest lühidalt:

  • GDPR on tundmatu enam kui ühele neljast Euroopa ettevõttest
    Vastavalt Intrumi koostatud Euroopa maksearuandele 2018, kus küsitleti enam kui 9 600 Euroopa ettevõtet finantsprognoosi ning maksekäitumise osas, väidab 27% kõikidest Euroopa ettevõtetest, et nad ei ole GDPR-ist kuulnud.
  • Kasvav majandus vähendab ebatõenäoliselt laekuvate nõuete äralangemist. 
    Tugeva märgina stabiilsest majanduslikust arengust suures osas Euroopas, märgivad ettevõtted ebatõenäoliselt laekuvate nõuete äralangemist. Viimase 12 kuu jooksul tuli maha kanda keskmiselt 1,7% aastatulust; 2017 aasta 2,14 protsendi ning 2016 aasta 2,44 protsendiga võrreldes on tegemist olulise langusega.
  • Euroopa VKE-d on endiselt surve all 
    10 küsitletud ettevõttest 6 ütlevad, et neil on palutud nõustuda pikemate maksetähtaegadega, kui nad on suutelised oma igapäevastes tegevustes haldama ning enam kui pooled (56%) on ka need nõudmised aktsepteerinud. Suur- ja väikeettevõtete vaheline tasakaalutus on endiselt olemas, isegi kui selle väitega nõustujate hulk on eelmise aastaga võrreldes mõnevõrra langenud. 
Kliendid maksavad endiselt hiljem, kuid ettevõtted üle kogu Euroopa paistavad olevat veidi positiivsemad selles osas, kas nad on võimelised hilinenud maksete tagajärgedega toime tulema. Kuid 28% küsitletust kogevad maksete hilinemise või mittelaekumiste tõttu kasvu takistusi ning 21% ütlevad, et ei saa palgata uusi töötajaid, kuna kliendid ei maksa neile õigeaegselt. See näitab, et peame kõik jätkama tööd koheste maksete osas, sest see vähendab väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) haavatavust. 30 päeva jooksul tehtav makse peab saama ning saab lõpuks ettevõtete normiks kogu Euroopas.
Mikael Ericson, Intrum Justitia AB tegevjuht ja president

Hilinenud maksete direktiiv
Euroopa maksearuanne on mitmeid aastaid uurinud EL-i hilinenud maksete direktiivi ning seda, kui hästi seda Euroopa turgudel rakendatakse. Väljakutse, millega EL-i komisjon ja kohalikud seadusandjad selle olulise direktiivi rakendamisel silmitsi seisavad, on ilmne. Isegi praegu, viis aastat pärast seda kui direktiiv pidanuks olema kõikides EL-i riikides kasutusel, teavad sellest ainult 28% küsitletud ettevõtetest ning neist kõigest 19% näeb selle positiivset mõju. See on muidugi kahetsusväärne, kuna direktiiv ning selle kohalikud tõlgendused on arendatud ettevõtete, eriti VKE-de kaitseks ning selge õigusrikkumise vältimiseks äriringkonnas.

Lisateave EL-i direktiivi kohta

Euroopa ettevõtete, eriti VKE-de kaitsmiseks hilinenud maksete eest võttis EL vastu direktiivi 2011/7/EL.