„Intrumi Euroopa maksearuanne 2022“ on avaldatud. Loe lähemalt>>>

European Payment Report 2022

European Payment Report 2022

Krediidihaldusteenuste pakkuja Intrum äsja avaldatud 29 riigi 11 000 ettevõtet hõlmav iga-aastane Euroopa maksearuanne näitab, et 86%-l Eesti ettevõtetest on viimase 12 kuu jooksul palutud aktsepteerida tähtajast hilisemaid makseid. Aastal 2021 oli maksetähtaegade pikendamise taotlusi saanud ettevõtete osakaal 81%.

Ettevõtted ootavad sel aastal hilinenud maksete hulga märkimisväärset kasvu. Eestis kulub klientidelt makse laekumiseks keskmiselt 55 päeva, see on veidi üle Euroopa keskmise, milleks on 54 päeva. Vahe kokku lepitud tingimuste ja tegeliku laekumise vahel on B2C ja B2B segmendis jäänud suhteliselt samaks, kuid on oluliselt suurenenud avaliku sektori maksete puhul.

Intrum Balticsi tegevdirektori Ilva Valeika sõnul on Euroopa ettevõtetel majanduse tormiliste aegade üle elamiseks ja kasvu jätkamiseks ülioluline maksete õigeaegne kindlustamine.

Kahjuks püsib suures osas Euroopas hilinenud maksete kultuur. Euroopa Komisjon on hoiatanud, et vaid neljale kümnest EL-i ettevõttest makstakse õigeaegselt ja hilinenud maksed on veerandi väikese ja keskmise suurusega ettevõtete pankrottide põhjuseks. Tänavuses Euroopa maksearuandes näeme seost viipemaksete ja ettevõtte kasvuvõime vahel. Kaks kolmandikku vastajatest Euroopas usuvad, et nad saaksid oma toodete ja teenuste valikut laiendada, kui kliendid maksaksid neile kiiremini. Peaaegu pooled ütlevad, et kiiremad maksed võimaldaksid palgata rohkem töötajaid.
Intrum Balticsi tegevdirektori Ilva Valeika

Kogu Euroopas tunnistavad ettevõtjad, et neil puudub võimekus ja oskusteave, et hinnata hilinenud maksete mõju nende äri- ja kasvuplaanidele. Valdav osa (62%) Eesti ettevõtetest tunnistab, et nende võlaarvestussüsteemid on aegunud, ületades tunduvalt Euroopa keskmist, mis on 46%.

Kuus Euroopa ettevõtet kümnest on mures, et maksete hilinemise risk sel aastal kasvab, seda peamiselt inflatsiooni ja regulatsioonide tõttu. Keskmiselt aktsepteerivad Baltikumi ettevõtted teistest Euroopa riikidest sagedamini pikemaid maksetähtaegu selleks, et vältida klientide pankrotistumist ja mitte kahjustada kliendisuhteid. Eesti väike- ja keskmise suurusega ettevõtted lepivad maksetingimuste muutmises kokku harvemini kui suurettevõtted: iga viies (20%) Väike- või keskmise suurusega ettevõte ei pea maksetingimuste üle läbirääkimisi, suurettevõtetest väidab sama vaid 15%.

European Payment Report 2022

Contact person

Linda Hakima

Baltikumi brändi ja kommunikatsiooni direktor

linda.hakima@intrum.com