Intrumi uuring: hoolimata Covid-19 mõjudest on eestlased rahaasjade paranemise osas Euroopa suurimad optimistid.

Loe rohkem >>

European Consumer Payment Report 2019

Euroopa ja Eesti tarbijate finantsraskused suurenevad, Eesti on rahandusliku heaolu baromeetri järgi Euoopa riikidest 20-ndal kohal, selgub Euroopa juhtiva inkassoettevõtte Intrum poolt koostatud 2019. aasta Euroopa tarbijate maksearuandest. Aruande aluseks on 24 Euroopa riigi ligi 24,000 tarbija seas läbi viidud ulatuslik uuring.

Kasutades kogutud andmeid ja ametlikku statistikat (Eurostat, OECD, jne.), avaldab Intrum esmakordselt ka rahandusliku heaolu baromeetri, mis mõõdab 24 Euroopa riigi tarbijate rahanduslikku seisundit. Baromeetri aluseks on arvete õigeagse tasumise võimekus, tulevikuks säästmine, laenude osakaal sissetulekutest ehk laenuvabadus ja finantskirjaoskus.

  • Võime tasuda arveid õigel ajal: 18. koht
  • Laenuvabadus: 3. koht
  • Tulevikuks säästmine: 13. koht
  • Finantskirjaoskus: 22. koht
  • Üldine rahanduslik heaolu: 20. koht

Eesti tarbijate finantskirjaoskus jätab soovida ja mure kasvavate kulude pärast mõjutab üldist heaolu

Eesti üldkohta rahandusliku heaolu baromeetris viis allapoole riigi madal koht (22.) finantskirjaoskuse arvestuses. 40% Eesti tarbijatest ei osanud meie küsitluses rahandusvaldkonna mõistete tähendust õigesti seletada. Samas leiab koigest 53 protsenti, et koolid peaksid andma paremat finantsharidust (10% alla Euroopa keskmise, mis on 63%). Eesti tarbijatele pärast kulude mahaarvamist kasutada jääv sissetulekuosa on ELi keskmisest väiksem. See voib osaliselt seletada, miks eestlastel on raskusi igakuiste arvete tasumisega – Eesti jäi selles arvestuses 18. kohale. Peaaegu pooled Eesti tarbijad (46%) leiavad, et mure kasvavate kulude pärast halvendab nende heaolu – see ületab Euroopa keskmist, mis on 43%.

Rahalise heaolu tagamisel on inimeste finantskirjaoskus väga suure kaaluga. Eriti siis, kui tegu on suurte tarbimis- või investeerimisotsustega, mille võib olla pikaajaline mõju. Seetõttu tasub finantskirjaoskuse arendamisele rõhuda nii koolinoorte kui ka täiskasvanute seas, et teha tulevikus paremaid finantsotsuseid.
Intrumi Baltikumi tegevdirektor Ilva Valeika

Rahalise heaolu baromeetrist

Baromeetri aluseks on neli mõõdikut. Arvete õigeaegse tasumise võimekus mõõdab, kui hästi suudavad tarbijad oma arveid õigel ajal tasuda ning kui suur osa nende palgast jääb järele pärast igakuiste arvete tasumist. Laenuvabadus mõõdab, kui suures ulatuses laenavad tarbijad raha oma arvete tasumiseks ning milline on nende laenude ja igakuise sissetuleku suhe. Tulevikuks säästmine mõõdab, kui palju suudavad tarbijad iga kuu säästa ja panna raha kõrvale ettenägematuteks sündmusteks. Finantskirjaoskus mõõdab, kui hästi tunnevad tarbijad põhilisi finantstermineid ja – arvutusi.

Baromeeter on osa Intrumi poolt alates 2013. aastast koostatavast Euroopa tarbijate maksearuandest. Aruande aluseks on 24 Euroopa riigi 24 004 tarbija seas läbi viidud uuring, millega saab heita pilgu Euroopa tarbijate igapäevaelule, nende kulutustele ja võimele leibkonna rahaasjadega toime tulla.


European Consumer Payment Report 2019 Eesti


European Consumer Payment Report 2019 Euroopa