Intrumi uuring: hoolimata Covid-19 mõjudest on eestlased rahaasjade paranemise osas Euroopa suurimad optimistid.

Loe rohkem >>

Intrumi uuring: hoolimata Covid-19 mõjudest on eestlased rahaasjade paranemise osas Euroopa suurimad optimistid

Euroopa juhtiva krediidihaldusteenuste ettevõtte Intrum uuringu kohasel arvab ligi pool eurooplastest, et nende rahaline olukord on Covid-19 pandeemia tõttu halvenenud ning ainult veerand näeb olukorra paranemist järgmisel poolel aastal. Siiski on eestlased majanduslike väljavaadete osas kõige suuremad optimistid.

  • Rahalise olukorra halvenemist tunnistab 48% eurooplastest

  • Skandinaavlaste jaoks on Covid-19 majanduslik mõju olnud teistest väiksem

  • Lausa 55% Eesti inimestest loodab, et nende rahanduslik olukord paraneb poole aasta pärast

Ligi pool (48%) Euroopas küsitlusele vastanutest tunnistab, et viimasel poolaastal on nende rahaline olukord halvenenud ning seda kõige rohkem Kreeka ja Rumeenia (mõlemas 67%) ning Poola (62%) vastajate arvates. Kõige kergemalt on pääsenud Taani (23%), Rootsi ja Norra (mõlemas 30%) elanikud. Balti riikide näitajad on veidi Euroopa keskmisest kõrgemad: Leedus 55%, Eestis 53% ja Lätis 49% arvab, et neil läheb majanduslikult varasemast kehvemini.

Pole ime, et Covid-19 majandusmõjusid on tunda kogu Euroopas, kui töötajaid on tabanud palgakärped ja koondamised, mis kõik toob kaasa perede sissetuleku vähenemise. Siiski on riikide vahel näha märkimisväärseid erinevusi, kuna Põhjamaades, kus on säästud ja finantskirjaoskus tavapäraselt suuremad, ei tunneta inimesed niivõrd tõsiseid muutusi.
Intrumi Baltikumi tegevdirektor Ilva Valeika

Kreekas ja Iirimaal ütleb 53% vastanutest, et Covid-19 on mõjutanud nende töösuhet ja toonud kaasa sissetulekute vähenemise, kuid tabeli teises otsas olevas Taanis arvas sama vaid viiendik vastajatest. Ka Läti näitaja (33%) on alla Euroopa keskmise (37%), samas kui Eestis (44%) ja Leedus (41%) on see üle selle. Kõige sagedamini leppisid inimesed palgakärpega (12%) või sundpuhkuse ning valitsuse abirahaga (10%).

Tulevik on helgem?

Kui eurooplastest arvab vaid 23%, et nende rahaline olukord on kuue kuu pärast parem, siis eestlased on selgelt kõige optimistlikumad oma 55 protsendiga – suure vahega järgnesid Ungari ja Iirimaa (mõlemal 33%). Kõige suuremad pessimistid on Itaalias (8%) ja Lätis (15%) ning Leedu näitaja on 18%.

Eesti torkab silma optimismiga ning mida nooremad on vastajad, seda julgemalt nad tulevikku vaatavad. Lapsevanemad on vähem lootusrikkad (49%) kui need vastajad, kellel lapsi ei ole (59%), kuid üldpilt on paljulubav. Võib olla, et koroonaviiruse leviku pärssimiseks rakendatud meetmeid peetakse asjakohaseks ning majandus saab vastanute arvates peale piirangute kaotamist jälle hoo sisse.
Intrumi Baltikumi tegevdirektor Ilva Valeika

ECPR 2020 - Covid-19 White Paper


Contact person

Linda Hakima

Baltikumi brändi ja kommunikatsiooni direktor

linda.hakima@intrum.com