„Intrumi Euroopa maksearuanne 2022“ on avaldatud. Loe lähemalt>>>

European Consumer Payment Report 2020

European Consumer Payment Report 2020

Intrumi uuring: Balti tarbijate rahaline heaolu on parem kui paljudes teistes Euroopa riikides

Eurooplaste rahaline heaolu on COVID-19 tõttu saanud suure löögi, seda eriti pikalt kestnud  karantiiniga riikides. Võrreldes muu Euroopaga on Balti riigid olukorraga suhteliselt hästi hakkama saanud ning asuvad Intrumi rahalise heaolu baromeetris üsna heal positsioonil.

 Pandeemia avaldas negatiivset mõju tarbijate võimele täita oma finantskohustused õigeaegselt. Siiski on Eesti teinud edetabelis tõusu ja asub kolmandal kohal, kuna paranenud on finantskirjaoskus ning säästuvõime.

 Teist aastat järjest koostatud edetabelit juhivad Saksamaa ja Austria, kes hõivasid kaks esimest kohta ka eelmisel aastal. Esikuuikusse jõudsid veel Rootsi, Iirimaa ja Leedu. Soome on 8. ning Läti 16. kohal. Kokku 24 Euroopa riigi võrdluses parandasid oma kohti kõige rohkem Eesti (20. kohalt kolmandaks) ning Leedu (23. kohalt kuuendaks).

 Baromeeter, mille andmed koguti septembris, enne COVID-19 teise laine süvenemist, annab iga riigi kohta üldise rahalise heaolu hinnangu, mis hõlmab kolme näitajat. Finantskirjaoskuse arvestuses pälvis Eesti 3. koha, tulevikuks säästmine tõi 9. koha ning arvete tasumise arvestuses jäi Eesti 13. kohale.

Ilmselgelt paneb COVID-19 paljud eurooplased täiendava rahalise surve alla ja viib nende finantsheaolu vähenemiseni. Riikide lõikes on pandeemia mõju olnud erinev, olles kindlasti suurem Lõuna-Euroopas. Kuid Balti riigid – eriti Eesti – paistavad silma sellega, et on suutnud pandeemia majandusmõjudega paremini toime tulla ja suudavad pärast kriisi kiiremini taastuda. Tasub mainida, et Eestis toimus uuring septembri keskel. Pandeemia pole kuhugi kadunud, olukord võib kiiresti muutuda ning võimalikud edasised piirangud ja nende majandusmõju võivad suunata tarbijate kindlustunnet.
Intrumi Baltikumi tegevdirektor Ilva Valeika

Ligikaudu veerand tunnistab sissetuleku vähenemist

Valeika sõnul ütles 26% Eesti tarbijatest, et nende sissetulek on vähenenud, samas kui Euroopa keskmine näitaja on 35%. Sellest tulenevalt tõusis Eesti arvete tasumise arvestuses viie koha võrra: Eesti vastajatest ütles 82%, et viimase aasta jooksul on nad oma arved tasunud õigeaegselt.

COVID-19-st tulenev tarbijate mure oma rahalise olukorra üle on Eestis väiksem kui Euroopas: meil nõustub 34% küsitletutest, et rahaasjad ei ole stressivabaks eluks piisavalt korras, kui Euroopa keskmine on 47%.

Vaatamata majapidamiste rahalise olukorra tugevatele külgedele muretsevad Eesti vastajad oma säästuvõime pärast. 65% ütleb, et pole rahul summaga, mida nad suudavad igakuiselt säästa, samas kui Euroopa keskmine on 56%.

Küll on pandeemia motiveerinud eestlasi ja kõiki eurooplasi tegema suuremaid pingutusi oma finantsalaste teadmiste süvendamiseks ja isiklike rahaasjade paremaks kontrollimiseks.

Uuringust

Intrumi rahalise heaolu baromeeteriga saab mõõta ja võrrelda Euroopa tarbijate rahalist heaolu 24 Euroopa riigis. Rahalise heaolu all peetakse silmas rahalist kindlustunnet igapäevaste vajaduste rahuldamiseks ja oma rahaasjade kontrolli all hoidmiseks.

Intrumi rahalise heaolu baromeeter avaldati Euroopa tarbijate maksearuandes (European Consumer Payment Report, ECPR), mis annab ülevaate eurooplaste tarbimisharjumustest ja oskusest oma leibkonna rahaasjadega igakuiselt toime tulla. Aruannet on Intrum koostanud 2013. aastast ning tänavuses uuringus osales 24 198 tarbijat üle Euroopa. Vastajad täitsid küsimustiku arvutis, sülearvutis, tahvelarvutis või nutitelefonis. Eestis küsitleti 14.-24. septembrini 2020 kokku tuhandet inimest. Uuringu viis läbi Financial Times Group’i kuuluv ettevõte Longitude.


European Consumer Payment Report 2020 Eesti


European Consumer Payment Report 2020 Euroopa


Contact person

Linda Hakima

Baltikumi brändi ja kommunikatsiooni direktor

linda.hakima@intrum.com