Tähelepanu! 

Seoses kehtestatud eriolukorraga riigis ning vajadusega takistada viiruse levikut ja kaitsta oma töötajate tervist, sulgeme Intrumi kontori külastajatele.

Teil on võimalik meiega kontakteeruda telefonil +372 880 3296  või saata e-kiri aadressile: inkasso@intrum.ee.

 

Lugupidamisega

Intrum Estonia AS

Meie põhiväärtused

Intrumis loome väärtust eraisikutele, ettevõtetele kui ka kogu ühiskonna jaoks.

Meie eesmärgiks on näidata teed tugeva ja stabiilse majanduse poole juhindudes meie väärtustest, mis iseloomustab seda, kes me oleme ja kuidas me toimime oma igapäeva töös.

Empathy

Meie äritegevuse keskmes on inimesed ning jagatud väärtuse loomine ettevõtete ja ühiskonna jaoks. Iga olukord on ainulaadne ning igal olukorral on oma sotsiaalne ja majanduslik kontekst. Püüame mõista inimesi ja erinevaid vaatenurki ning kohtleme üksteist alati väärikalt ja lugupidavalt – nii oma äripartnereid ja nende võlgnikke  kui ka oma kolleege. Nende mõistmine aitab meil pakkuda oma töös suuremat väärtust ja leida töö sügavam mõte ning lõppkokkuvõttes aitab see meil täita meie ühist eesmärki.

 • Kuulame aktiivselt ja püüame mõista.
 • Oleme avatud ja paindlikud.
 • Oleme kannatlikud ja toetavad.

Ethics

Teeme enamat, kui täidame oma kohustust. Oleme oma valdkonnas eeskujuks ning meil on ühtaegu nii võimalus kui ka kohustus püstitada uusi standardeid ja muuta inimeste teadlikkust krediidihaldusest. See tähendab olla eestvedaja kõikide meie äripartnerite võlgnike  õiglasel kohtlemisel ning teha koostööd nende klientide ja partneritega, kes jagavad meiega samu väärtusi. Selle saavutamiseks täidame kõige kõrgemaid standardeid kõigis oma tegemistes.

 • Seame tähtsaimale kohale ühiskonna ja jätkusuutliku äritegevuse.
 • Vastutame oma tegevuse eest.
 • Teeme seda, mis on õige, elades ning juhindudes oma väärtuste ning käitumiskoodeksi järgi.

Dedication

Üks meie suurimaid tugevusi on meie entusiasm ja kõigi oma inimeste kaasamine. Võttes endale igapäevaseks kohustuseks olla täna natuke parem kui eile, toome üksteises välja parima. Kasvame inimeste ja meeskondadena ning kujundame oma ettevõtte tulevikku, pakkudes suuremat väärtust enda äripartneritele ja nende võlgnikele  . Muutused on meie maailmas lahutamatu osa, kuid meie jääme, et liikuda edasi.

 • jagame teadmisi ja kogemusi, et ületada oma sisemisi piire.
 • oleme pühendunud ning vastutavad oma arengu eest.
 • astume sammu edasi ja ei anna alla.

Solutions

Meie jaoks on kõige olulisem see, mida oleme suutnud koos oma äripartnerite ja nende võlgnikega saavutada. Meie võime töötada välja parimad lahendused ja luua mõlemale poolele tõeliselt kasulikud stsenaariumid, on see, mis meid turul teistest eristab. Uuendusliku mõtlemise ja
tegutsemisega ületame ootusi ning võtame endale oma valdkonna vaimse juhi rolli.

 • Keskendume tulemustele, mitte probleemidele.
 • Teeme koostööd, et pakkuda oma klientidele uuenduslikke lahendusi.
 • Meie sihiks on kvaliteet ja professionaalsus.