Tähelepanu! 

Seoses kehtestatud eriolukorraga riigis ning vajadusega takistada viiruse levikut ja kaitsta oma töötajate tervist, sulgeme Intrumi kontori külastajatele.

Teil on võimalik meiega kontakteeruda telefonil +372 880 3296  või saata e-kiri aadressile: inkasso@intrum.ee.

 

Lugupidamisega

Intrum Estonia AS

Andmesubjekti õigused

Kui te soovite edastada taotlust, mis puudutab teie eraelu puutumatusega seotud õigusi, võite esitada taotluse elektrooniliselt siin.

Kui soovite edastada taotlust, mis puudutab teie eraelu puutumatusega seotud õigusi, võite esitada taotluse elektrooniliselt siin, kasutades oma sisselogimisvolitusi. Kui teil ei ole asjakohaseid juurdepääsuõigusi ülalolevale lingile, täitke palun allolev vorm.

Peame teiega teie isiku tuvastamiseks ühendust võtma, et vältida teie isikuandmete saatmist mõnele teisele isikule kas kogemata või pettuse tulemusena, ning looma ja leidma teabe, mida te meilt taotlesite, kuid mis ei ole samas kohustuslik. Kui tegutsete üksikisiku nimel, peame tuvastama ka teie isiku ja asutuse, enne kui edastame teile ükskõik millist andmesubjektiga seotud teavet. Pange palun tähele, et kui me ei suuda tuvastada teie isikut ning kaitsta andmesubjekti õigusi ja vabadusi, pole Intrumil võimalik teie taotlust täita.

Teie taotlust menetletakse 30 päeva jooksul. Juhul kui me saame suure hulga taotlusi või eriti keerulisi taotlusi, võib tähtaega pikendada maksimaalselt kahe kuu võrra. Sellisel juhul me hoiame teid kursis. Sõltuvalt teie taotluse sisust võite te saada e-kirja lingiga turvalisele lehele, kus saate näha vastust oma taotlusele, või tähitud või isiklikult meie asukohtadesse kätte toimetatud kirja, millele on antud vastav ID-number. Kui meie vastuses ei ole tundlikke andmeid või suurel hulgal andmeid, siis võtame teiega ühendust läbi tavalise sidekanalite.

Andmesubjekti õiguste taotlusvorm

Full addresspalun esitage täiendavat teavet taotletud õiguste kohta, mis võimaldab meil käsitleda taotlust parimal viisil, sealhulgas teavet, kus te andmesubjekti nimel tegutsete. alf.