Tähelepanu! 

Seoses kehtestatud eriolukorraga riigis ning vajadusega takistada viiruse levikut ja kaitsta oma töötajate tervist, sulgeme Intrumi kontori külastajatele.

Teil on võimalik meiega kontakteeruda telefonil +372 880 3296  või saata e-kiri aadressile: inkasso@intrum.ee.

 

Lugupidamisega

Intrum Estonia AS

Tingimused

Sellel veebisaidil sisalduv teave ja kõik sellega seotud Intrumi ettevõtted on toodud ainult informatiivsetel eesmärkidel seoses Intrumi, selle tütarettevõtete ja partneritega ning teenustega, mida nad pakuvad. See ei kujuta endast pakkumist müüa väärtpabereid ja seda ei tohi kasutada seoses investeerimisotsustega.

Sellel veebisaidil esitatud teave on antud „on nagu on“ ilma garantii või tingimusteta, kas otseste või kaudsete, sealhulgas, kuid mitte ainult, mistahes kaudsed garantiid või turustatavuse tingimused, sobivus konkreetseks eesmärgiks või õiguse rikkumise puudumine. Kõik sellised kaudsed tingimused ja garantiid on välja jäetud.

Selle veebilehe külastamisega nõustuste, et Intrum ei vastuta otseste, kaudsete või tulenevate kahjude eest, mis tulenevad sellel veebisaidil, või mistahes muul seotud veebisaidil toodud teabe ja materjali kasutamisest, sealhulgas, kuid mitte ainult saamatajäänud tulu, äritegevuse katkemine, programmide või muu kadumine, isegi juhul, kui oleme selgesõnaliselt hoiatanud selliste kahjude võimalikkusest.

Muud veebisaidid, mis võivad olla sellel veebilehel nimetatud või sellega seotud, ei kuulu Intrumi kontrolli alla. Sellest tulenevalt ei saa Intrum esindada nendel saitidel avaldatud sisu teie jaoks ning asjaolu, et Intrum on andnud teile nende loetelu ei tähenda nende veebisaitide heakskiitu Intrumi poolt. Intrum annab need lingid teile teie mugavuse huvides.

Anname loa materjalide allalaadimiseks ja printimiseks sellelt veebilehelt eesmärgiga seda vaadata, lugeda ja edaspidiseks säilitada. Kõik muu sellel veebisaidil olevate materjalide, kas elektroonilise või paberkoopial, kopeerimine, levitamine või muutmine ilma Intrum eelneva kirjaliku loata, on rangelt keelatud.

Internetist leitud tarkvara kasutamisega kaasnevad teatud ohud ja Intrum palub teil olla ettevaatlik ja veenduda, et olete täiesti teadlik võimalikest ohtudest enne tarkvara allalaadimist Internetist.

Eespool nimetatud erandid ja piirangud kohalduvad üksnes seadusega lubatud ulatuses.

Autoriõigus © 2001–2013 Intrum AB Kõik õigused kaitstud. Sellel veebilehel sisalduvate materjalide autoriõigus kuulub ettevõttele Intrum AB, tütarettevõtetele või selle litsentsiandjatele.

Mõned välja antud pressiteadetes avaldatud teated on tulevikku suunatud avaldused. Teated, mis ei ole ajaloolised faktid, on tulevikku suunatud avaldused. Lisaks eeldatakse, et sellised sõnad nagu „ootab”, „eeldab”, „usub”, „planeerib“, „suunav“ ja sarnased väljendid on mõeldud tulevikku suunatud avalduste määratlemiseks. Kõik sellised tulevikku suunatud avaldused põhinevad Intrum mõistlikele ootustele ajal, mil need tehti. Tulevikku suunatud avaldused ei ole siiski tulevase tulemuse garantii, sest need hõlmavad riske, ebakindlusi ja eeldusi, mis võivad osutuda valeks ning mille tulemusel võivad Intrum tegelikud tulemused ja kogemused oluliselt erineda eeldatavatest tulemustest või muudest ootustest, mida väljendatakse sellistes tulevikku suunatud avaldustes.

Riskid, ebakindlused ja eeldused, mis võivad mõjutada Intrum tulemuslikkust, hõlmavad järgmist: võimalus, et majanduslikud või muud tingimused võivad kaasa tuua nõudluse vähenemise Intrum toodete ja teenuste järele kogu maailmas. Intrum suutlikkus edukalt ellu viia oma majanduskasvu kava, sealhulgas suutlikkus saavutada oma finantspaindlikkuse eesmärgid Intrum poolt kavandatud tingimustel; muutused CMSi tööstusharus ja turgudel, sealhulgas klientide eelistuste muutused teenuste/toodete osas; konkurentsisurve, mis põhjustab hinnalangust ja/või turuosa kaotust; investeeringute ja välisriikides tegutsemisega seotud ohud, sealhulgas välismajanduse tingimused, vahetuskursi kõikumised, regulatiivne keskkond ja kultuurieripärad; Intrum suutlikkus edukalt integreerida hiljutised ja tulevased omandamised, liidud ja investeeringud; Intrum suutlikkus kaitsta oma salastatud teavet ja tehnoloogiat; põhiliste ärivarade potentsiaalne kaotus, sealhulgas andmekeskuse võimsus, või telekommunikatsioonivõrkude või -allikate katkemine; muutused seadusandluses, raamatupidamises, regulatiivses ja ärikeskkonnas, mis mõjutavad Intrum  võimet koguda, hallata, koondada ja kasutada andmeid; Intrum võime meelitada ja säilitada põhitöötajaid; ning konkurentsimõju, mida eurole üleminek võib põhjustada Intrum hinnakujundusele ja turundusstrateegiatele.

Intrum ei võta endale kohustust uuendada tulevikku suunatud avaldusi, et peegeldada tulevasi sündmuseid või tingimusi.

Küpsised. Kui külastate meie veebisaiti, võime saata teie arvutisse „küpsiseid“. Küpsis on väike tekstifail või andmete osa, mida veebisait, mida te külastasite, võib paigutada või salvestada teie arvutisse. Küpsised ise ei sisalda teavet, mis võivad teid isiklikult identifitseerida. Kuid kui annate meile isiku tuvastamist võimaldavaid andmeid (näiteks kui registreerite Internetipõhise teenuse kasutamiseks või meie poolt antud parool), võidakse see teave siduda küpsises salvestatud andmetega. Küpsiseid on kahte liiki. Üks salvestab faili pikemaks ajaks teie arvutisse ja see võib jääda teie arvutisse ka pärast selle välja lülitamist. Sellist küpsist võidakse kasutada näiteks selleks, et pidada meeles külastaja seadistused tema viimasel külastusel veebisaidile. Teist liiki küpsiseid nimetatakse „seansiküpsisteks“. Veebisaidi külastamisel talletatakse seansiküpsised ajutiselt teie arvuti mällu. Seansiküpsiseid ei talletata teie arvutis kaua, kuna need kaovad veebibrauseri sulgemisel. Intrum veebisait ei kasuta seansiküpsiseid.

Küpsiste vältimine. Enamiku Interneti-brauserite puhul saate seadistada brauseri nii, et see blokeerib küpsised, kustutab küpsised teie arvuti kõvakettalt või teatab teile enne küpsiste salvestamist, et veebisait sisaldab küpsiseid. Lisateavet nende funktsioonide kohta saate brauseri juhendist või spikriaknast. Pange tähele, et mõned meie veebisaidid ei pruugi küpsiste kasutamiseta korralikult töötada.

Isiku tuvastamist võimaldavad andmed. Me ei kogu teie isiku tuvastamist võimaldavad andmeid ilma teie teadmata ja loata, samuti me ei müü ega rendi selliseid andmeid. Selleks, et pakkuda teile konkreetset toodet, teenust või teavet või teha tehing, võime paluda teilt isiku tuvastamist võimaldavaid andmeid. Sellisteks andmeteks võivad olla näiteks teie nimi, tiitel, postiaadress, arve saatmise aadress, e-posti aadress, telefoninumbrid ja/või faksinumbrid. Isiku tuvastamist võimaldavaid andmeid kogutakse ainult juhul, kui see on vajalik toote, teenuse või teabe esitamiseks, tehingu tegemiseks või kui edastate selle meile muul eesmärgil, näiteks kui kandideerite tööle.